REGULAMIN DAROWIZN
dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.konikimoniki.org.pl
Obowiązuje od 23 lutego 2023 r.

1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa www.konikimoniki.org.pl jest prowadzona przez Fundację „KonikiMoniki” z siedzibą w Zawadzie Nowej 22, 26-720 Policzna zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000894689, NIP: 8111773933, REGON: 388689311.
 2. Regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.konikimoniki.org.pl, realizowanych przez serwis PayU SA.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Wszystkie darowizny przekazane na rzecz Fundacji „KonikiMoniki” przeznaczone będą na wsparcie jej działań statutowych.
 3. W celu przekazania darowizny przez serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie www.konikimoniki.pl Darczyńca zostaje przekierowany do serwisu payu.pl
 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą przelewów elektronicznych, w tym BLIK, oraz kart płatniczych.
 5. Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją „KonikiMoniki” w związku z jej celami statutowymi. Administratorem danych osobowych jest ww. Fundacja.

3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację dotyczącą przekazania darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacjakonikimoniki@gmail.com wpisując w tytule „reklamacja” a w treści wiadomości szczegółowe dane transakcji i przyczynę reklamacji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację „KonikiMoniki”indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja „KonikiMoniki” ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Cart

Brak produktów w koszyku.