Polityka prywatności serwisu www.konikimoniki.org.pl

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z newslettera lub przekazywaniem darowizn za pośrednictwem serwisu www.konikimoniki.org.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja „Koniki Moniki” z siedzibą w Zawadzie Nowej 22, 26 -720 Policzna,  KRS 0000894689, NIP: 8111773933, REGON: 388689311.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez pozostawienie swoich danych oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. wysyłania newslettera lub przekazania informacji na temat wyników prowadzonej zbiórki.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną przekazane lub ujawnione osobom trzecim chyba, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Osobie, która umieściła dane w formularzu przysługuje wgląd w te dane. Osoba ta ma również prawo do żądania zmiany lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Fundacja (administrator) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.konikimoniki.org.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Cart

Brak produktów w koszyku.